Η 3M χρησιμοποιεί cookies για αυτήν την ιστοσελίδα Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα cookies και τη χρήση τους παρέχονται στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της εταιρείας μας. Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις σας που σχετίζονται με τα cookies ανά πάσα στιγμή κάνοντας κλικ στο "Προτιμήσεις cookies" στο υποσέλιδο αυτής της σελίδας.

Κάνοντας κλικ στο "Αποδοχή και συνέχεια", αναγνωρίζετε ότι συμφωνείτε με τη χρήση cookies στον υπολογιστή σας

Αποδοχή και συνέχεια

Skip to Primary Navigation Skip to Site Navigation Skip to Main Content All 3M.com Site Map

Σημαντικές Νομικές Πληροφορίες 

Εταιρία 3Μ, ΗΠΑ και οι θυγατρικές εταιρίες στην Ελλάδα 


Σε αυτήν την σελίδα:

Διαβάστε προσεκτικά αυτούς τους όρους χρήσης προτού χρησιμοποιήσετε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο. Η πρόσβασή σας στον διαδικτυακό τόπο και τα υλικά και η χρέωσής τους εξαρτώνται από την πλήρη αποδοχή και τη συμμόρφωσή σας με αυτούς τους όρους. Εάν δεν δέχεστε αυτούς τους όρους, πρέπει να βγείτε αμέσως από τον διαδικτυακό τόπο και να πάψετε την περαιτέρω τη χρήση οποιουδήποτε υλικού που έχετε λάβει από τον διαδικτυακό τόπο.

 1. Πνευματικά δικαιώματα και χρήση περιεχομένου. Τα πνευματικά δικαιώματα και άλλα δικαιώματα στα υλικά σε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο αποτελούν ιδιοκτησία της 3M ή/και των θυγατρικών της παγκοσμίως. Είστε εξουσιοδοτημένος να βλέπετε, να μεταφορτώνετε και να αναπαραγάγετε το υλικό σε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο μόνο για την εσωτερική σας πληροφόρηση υπό τον όρο ότι 1) διατηρείτε όλες τις ειδοποιήσεις που περιλαμβάνονται στο αρχικό υλικό 2) χρησιμοποιείτε μόνο εικόνες με περιβάλλον κείμενο σχετικά με τις εικόνες, και 3) συμπεριλαμβάνετε την ακόλουθη σημείωση πνευματικών δικαιωμάτων:
  3M. Διατήρηση Πνευματικής Ιδιοκτησίας.
  Καμία περαιτέρω δημοσίευση ή εμπορική χρήση των υλικών δεν μπορεί να γίνει σε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο χωρίς τη ρητή γραπτή άδεια της 3M.
  Δεν μπορείτε να καταστήσετε οποιοδήποτε μέρος αυτού του διαδικτυακού τόπου διαθέσιμο ως τμήμα ενός άλλου διαδικτυακό τόπου είτε με τη διαμόρφωση υπερσυνδέσμων στο διαδίκτυο είτε με άλλο τρόπο. Αυτός ο διαδικτυακό τόπος και το περιεχόμενό του δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία βάσης δεδομένων οποιουδήποτε είδους ούτε μπορεί ο ίδιος να αποθηκευτεί (ολικώς ή μερικώς) σε βάσεις δεδομένων για πρόσβαση από σας ή οποιονδήποτε τρίτον ή για τη διανομή οποιασδήποτε βάσης δεδομένων που περιέχει το σύνολο ή μέρος του διαδικτυακό τόπου ή του περιεχομένου του.

 2. Άλλοι όροι και ειδοποιήσεις μπορεί να ισχύουν. Πρόσθετοι όροι και προϋποθέσεις θα ισχύουν για τις επιχειρηματικές συναλλαγές που διεξάγονται ή για τυχόν προώθηση που οργανώνεται από την 3M μέσω του διαδικτυακού τόπου. Οι πρόσθετοι όροι θα διέπουν οποιεσδήποτε υπηρεσίες πίνακα ανακοινώσεων, τις περιοχές συνομιλίας και ή άλλα μηνύματα ή εγκαταστάσεις επικοινωνίας που προσφέρονται μέσω αυτού του διαδικτυακό τόπου. Τίποτα που περιλαμβάνεται σε αυτήν τη σελίδα νομικών πληροφοριών δεν προορίζεται να αλλάζει ή να τροποποιεί οποιαδήποτε συμφωνία που ισχύει σήμερα ανάμεσα στην 3Μ και εσάς.

  Αν και αυτοί οι όροι της χρήσης προορίζονται να ισχύουν γενικά για όλο το περιεχόμενο που βρίσκεται κάτω από το 3M.com, αυτός ο διαδικτυακός τόπος μπορεί να περιέχει άλλες ειδοποιήσεις περί δικαιωμάτων και προϋποθέσεις χρήσης, οι όροι των οποίων πρέπει επίσης να τηρούνται και να ακολουθούνται όπως ισχύουν για τα επιμέρους τμήματα αυτού του διαδικτυακό τόπου για τον οποίο προορίζονται. Ορισμένα τμήματα αυτού του διαδικτυακού τόπου προορίζονται για ακροατήρια σε συγκεκριμένες χώρες όπως υποδεικνύονται από συγκεκριμένες αναφορές χωρών στις πληροφορίες επιγραφών σελίδων του διαδικτυακό τόπου (για παράδειγμα, «3M ΗΠΑ», «3M Ηνωμένου Βασιλείου», ή «3M Αυστραλίας»). Οι όροι χρήσης για τις σελίδες διαδικτυακών τόπων κάποιας συγκεκριμένης χώρας μπορεί να ποικίλουν και μπορεί να προσπελαστούν από τον διαδικτυακό τόπο της 3Μ για αυτή τη συγκεκριμένη χώρα. Η 3M μπορεί να ανακαλεί ή να τροποποιεί οποιασδήποτε από τα δικαιώματα που δηλώνονται σε αυτήν την σελίδα νομικών πληροφοριών, οποτεδήποτε με την ενημέρωση αυτής της σελίδας.

 3. Άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Παρακαλώ σημειώστε ότι οποιοδήποτε προϊόν, διαδικασία ή τεχνολογία που περιγράφεται στο υλικό σε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο μπορεί να αποτελέσουν το αντικείμενο άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που τηρούνται από τη 3M και για τα οποία δεν χορηγείται άδεια με βάση την παρούσα. 3M, το λογότυπο της 3Μ, Post-it, Scotch, Scotch-Brite, Scotchgard, και Thinsulate, και τα περισσότερα άλλα εμπορικά σήματα σε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο είναι τα παγκόσμια εμπορικά σήματα ή τα κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της 3M. Τα εμπορικά σήματα άλλων συμβαλλόμενων μερών προσδιορίζονται όπου είναι δυνατόν και η 3M αναγνωρίζει τα δικαιώματά τους.

 4. Αποποίηση Ευθύνης.
  ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΑΣ «ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ», ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥΣ ΣΑΣ ΛΟΓΟΥΣ ΜΟΝΟ, ΧΩΡΙΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ Η ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Η ΑΛΛΗ ΥΠΟΣΧΕΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΣΙΩΠΗΡΑΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΣΚΟΠΟ, Η ΤΗΣ ΜΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η 3M ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΣ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΑΜΕΣΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ, ΤΥΧΑΙΕΣ, Η ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ Η ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΣΕ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΠΕΛΑΖΕΤΑΙ ΜΕΣΩ ΑΥΤΟΥ Η ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟΥ ΥΠΕΡ-ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΑΛΛΑ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ Σ΄ΑΥΤΑ, ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΡΔΩΝ, ΤΗΝ ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ, Η ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΑΚΟΜΑ ΚΙ ΑΝ Η 3M ΡΗΤΩΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ, ΚΑΤΑ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΟΡΙΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ. ΜΕΡΙΚΕΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ, ΕΤΣΙ ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΣΑΣ.

  Το υλικό σε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο θα μπορούσε να περιέχει τεχνικές ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη, και οι πληροφορίες θα αλλάζουν, θα ενημερώνονται και θα διαγράφονται χωρίς ειδοποίηση. Η 3M μπορεί να πραγματοποιεί βελτιώσεις ή/και αλλαγές στα προϊόντα ή/και τα προγράμματα που περιγράφονται σε αυτό το υλικό οποιαδήποτε στιγμή. Η 3M δεν εγγυάται ότι αυτός ο διαδικτυακός τόπος θα λειτουργεί συνεχώς ή δεν θα έχει σφάλματα ή ότι οι ατέλειες θα διορθώνονται. Η 3M δεν εγγυάται ότι αυτός ο διαδικτυακός τόπος είναι συμβατός με τον εξοπλισμό του υπολογιστή σας ή ότι αυτός ο διαδικτυακό τόπος ή ο κεντρικός υπολογιστής του δεν έχει σφάλματα ή ιούς, worms ή «Trojan horses» και η 3M δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε ζημία που μπορεί να υποστείτε ως συνέπεια τέτοιων καταστρεπτικών στοιχείων.

  Επιπλέον, η 3M δεν παρέχει καμία υπόσχεση ή εγγύηση για οποιοδήποτε άλλο διαδικτυακό τόπο που μπορεί να επιλέξετε να έχετε πρόσβαση μέσω αυτού του διαδικτυακού τόπου. Οι συνδέσεις που παρέχονται από τη 3M σε τέτοιους διαδικτυακό τόπους παρέχονται μόνο για την ευκολία σας και δεν πρέπει να θεωρείται ότι υπονοούν ότι η 3M αποδέχεται αυτούς τους διαδικτυακούς τόπους ή οποιοδήποτε περιεχόμενο που βρίσκεται εκεί.

 5. Υποβολή πληροφοριών προς τη 3M. Παρακαλώ ανατρέχετε στην Πολιτική ιδιωτικότητάς μας για γενικές πληροφορίες. Η 3M δεν επιθυμεί να λαμβάνει εμπιστευτικές ή ιδιόκτητες πληροφορίες από σας μέσω αυτού του διαδικτυακού τόπου εκτός αν έχετε άλλη γραπτή συμφωνία με τη 3M σχετικά με τη διανομή τέτοιων πληροφοριών. Οποιεσδήποτε πληροφορίες που η 3M λαμβάνει μέσω του διαδικτυακό της τόπου, εκτός από τις πληροφορίες που προσωπικά προσδιορίζονται από σας και που καλύπτονται από την Πολιτική μυστικότητας της 3Μ, θα κρίνονται ως ΜΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΗΚΕΣ. ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗ 3Μ ΜΕΣΩ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ Η ΑΛΛΙΩΣ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ, ΧΩΡΙΣ ΓΡΑΠΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗ 3M ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΑΣ, ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΕΣΤΕ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ Η 3Μ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΣΚΟΠΟ ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΡΟΣ ΕΣΑΣ. Εάν θα επιθυμούσατε να λαμβάνετε πληροφορίες για το πώς να υποβάλετε μια ιδέα προς τη 3M παρακαλώ πατήστε στο κουμπί «Επικοινωνήστε μαζί μας» και ζητήστε αντίγραφο του φυλλαδίου, «Για την ιδέα σας».

 6. Δικαιοδοσία και στοιχεία θυγατρικών εταιριών. Η χρήση και η πρόσβαση σε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία και η 3M και ο Χρήστης θα υποβάλλονται στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Ελλάδας.

  Στοιχεία εταιρίας
  3M Ελλάς, Λεωφόρος Κηφισίας 20, 151 25, Μαρούσι